Additional Element Inc. tərəfindən bu Tətbiq vasitəsilə təqdim və təmin edilən müqavilələr və digər materiallar istifadəçilərə Tətbiq tərəfindən təqdim edilən növlərə uyğun olaraq tərəflər arasında razılaşmalar hazırlamaq və əldə etmək məqsədi ilə yardım və rəhbərlik etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hazırlanmışdır. Bu, aşağıdakıları daxil olmaqla lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: (1) Mərc və qumarla ilə əlaqədar Müqavilələr; (2) Şəxsi, maliyyə, iş və məxfi məlumatların açıqlanmaması ilə əlaqədar Müqavilələr; (3) Tanıtma və iş referansları üçün referans haqları ilə əlaqədar Müqavilələr; və (4) Tanışlıq və münasibətlərlə əlaqədar Müqavilələr daxildir.


e-mza, e-mza tətbiqi vasitəsilə tərəflər tərəfindən bağlanılan hər hansı xüsusi müqavilələrin və ya e-mza tətbiqi vasitəsilə təqdim edilən müqavilələrin müəyyən bir regionda, ölkədə, dövlətdə və ya ərazidə həmin müqavilələrin icrasına çalışıldığı yerlərdə məhkəmə və ya digər uyğun səlahiyyətli orqan tərəfindən keçərli və ya qüvvədə olaraq qəbul ediləcəyi və ya edilməyəcəyi ilə bağlı hər hansı təmsilat və ya zəmanət verməməkdədir. e-mza istifadəçiləri, tərəflər arasında bağlanan hər hansı bir razılaşmanın keçərliyi və icra edilə bilərliliyinin müəyyən edilməsi üçün bir çox amillərin əhəmiyyətli ola biləcəyini və imzalanmış və ya başqa şəkildə icra edilmiş bir e-müqavilənin bu cür amillərdən yalnız biri olduğunu anlayır. e-mza istifadəçiləri həmçinin, e-mza tətbiqi tərəfindən təqdim edilən e-müqavilələrin xüsusi bir faktiki vəziyyətə uyğunlaşdırılmadığını və istifadəçilərin, tərəflərin e-müqaviləsinin tərəflərin tam anlaşmasını əks etdirdiyinə əmin olmaqda faydalı ola biləcəyinə inandıqları hər hansı əlavə xüsusi məlumatı təmin etməkdən məsul olduğunu da anlayır. e-mza istifadəçiləri həmçinin, burada təqdim edilən müqavilələrin hər hansı xüsusi yurisdiksiyanın qanunları ilə uyğunlaşdırılmadığını anlayır.

e-mza bütün cihazlar üçün mövcuddur

* Available on iPhone, iPad and all Android devices

Əlaqə Saxlayın

Əgər suallarınız, tövsiyələriniz və rəyiniz varsa e-mza ilə bağlı suallarınız, tövsiyələriniz və rəyiniz üçün bizimlə əlaqə saxlayın, xahiş edirik.